14.10.2023 Stříbro, křest další publikace Karla Neubergera

V odpoledních sobotních hodinách se do královského horního města Stříbra sjelo po roční přestávce větší množství hornických kamarádů z Čech, Slovenska a Polska. Co se uskutečnilo za akci? Přece křest další v pořadí již 16. publikace o hornických dějinách stříbrského rudního revíru z pera Karla Neubergera. Setkání zahájil předseda Bratrstva sv. Barbory, uvítal vzácné hosty (zástupce) města Stříbra K.Lukeše, českého a obvodního báňského úřadu M.Hakla a K. Šmidu, z polského Rybniku manžele Prystaszovi, ze slovenského Pezinku Š.Grance a zástupce dalších spolků z Mostu, Nového Sedla, Příbrami, Bohutína, Plané, Tlučné a z nadace Landek Ostrava J. Gavlase a další hosty. Nakonec se zpožděním dorazil i náš starosta M. Záhoř. Členové Bratrstva sv. Barbory se rozhodli poděkovat některým hornickým kamarádům, jak jinak než vyznamenáním. Medaili sv. Barbory obdrželi Petr Milec z Příbrami, Kamil Šmida  předseda z OBÚ v Plzni, Vladimír Souček z Městských lesů, Jaroslav Kubánek z Nadace Landek, Katarzyna Prystasz z polského Rybniku, Pavel Černota a Hana Staňková z VŠB Ostrava. Zároveň došlo i na vyznamenání pro naše členy Pamětní listy od ředitele DIAMO s.p. o.z. SUL v Příbrami obdrželi, které obdrželi Alena Neubergerová, Bohuna Miltová, Karel malý, Václav Nejedlý ml. a Vladimír Kaňka. Protože se křtu nezúčastnili osoby, které psaly do publikace doslov, rozhodl se autor požádat některé z přítomných dam o tuto poctu. Kniha se polila šampaňským a bylo jí popřáno mnoho zdaru do života. Poté se již zábava rozjela na plné obrátky. Občerstvení zajištovalo jako vždy Gastro Zlatý kalich. Zase jedna společenská akce za námi a další před námi, závěr roku se blíží a kalendář je naplněn. Příští naší akcí je Mnichov a posezení s kamarády na hornické stezce.

Karel Neuberger

Zdař Bůh