22. – 24.9.2023 Pezinok

Během víkendu se členové Bratrstva sv. Barbory na pozvání Malokarpatského banického spolku z Pezinku zúčastnili tradičního vinobraní. V pátečním odpoledni a večeru jsme korzovali po městě a ochutnávali letošní burčák. V podvečer se počasí zkazilo a celou noc a dopoledne pršelo. V poledne se počasí umoudřilo a to letošní slavnosti zachránilo. Potkávali jsme mnoho známých, což vedlo k dlouhým debatním kroužkům. V sobotním podvečeru jsme byli pozváni do banické expozice místního spolku ke společnému popovídání. Po úvodu, který zajistil předseda spolku Š. Granec se rozproudila čilá diskuze. Naše Bratrstvo sv. Barbory předalo vyznamenání sv. Barbory členu místního Malokarpatského spolku Štefanu Adamcovi a předsedovi náš dar stříbrskou hornickou sekeru. Večer se vydařil, městem korzovali tisíce návštěvníků. V nedělním před poledni se uskutečnil tradiční historický průvod městem, ve kterém mají své zastoupení i horníci. Počasí nám přálo, vše proběhlo OK. naší příští akcí je křest publikace našeho předsedy K.Neubergera v polovině října.

Zdař Bůh