Město stříbro

Královské horní město Stříbro

Rozkládá se 30 km západně od Plzně na návrší vystupujícím z hlubokého údolí řeky Mže. Vlastní založení města je spjato s počátkem dobývání stříbrných rud a posléze olověných rud. První písemné zmínky o městě pocházejí z počátku 12. století. Před polovinou 13. století byla osada přenesena z nevýhodné údolní polohy na výrazný skalnatý hřeben. V tomto strategicky velice výhodném místě potom vyrostlo královské horní město.

Město Stříbro
infoglobe.cz

Přečtěte si více

Přečtěte si více o historii naše města, začátku dobývání olověných rud nebo zákoníku krále Václava II.