O nás

O nás

Vážení horničtí kamarádi,

v královském horním městě Stříbře působí další hornický spolek pod názvem “Bratrstvo sv. Barbory”, který navázal na původní místní tradice hornického cechu při dole sv. Barbory z roku 1695. Tento cech, který byl založen na základě dochované listiny od papeže Inocence XII. existoval 78 let, než byl zrušen. Naše Bratrstvo obnovilo jeho původní činnost po dlouhých 234 létech v roce 2007. Členové bratrstva se během sedmnácti let různě obměňovali (staří odcházeli, nový přicházeli, s některými členy jsme se museli rozloučit). Z původních zakládajících osmi členů je nás dnes čtrnáct. Všichni členové spolku musí mít hornickou uniformu (kytli). Samozřejmostí jsou různé bratrské insignie. Bratrstvo sdružuje zájemce o hornictví a hutnictví hlavně v souvislosti se stříbrským rudním revírem, který patří mezi vůbec nejstarší dobývané revíry v českém království. Těžba rud zde probíhala více než osm století. Stříbrské olovo se dováželo do Kutné Hory, do Jáchymova či k Rožmberkům do Českého Krumlova a na Velhartice. Zúčastňujeme se mnoha společenských akcí (hornických parád, Skokú přes kůži, setkání hornických měst a obcí ČR, setkání slovenských banických spolků nebo evropských hornických setkání a jiných akcí, jak u nás doma, tak i v zahraničí. Reprezentujeme hrdě naše hornické město.

S hornickým “Zdař Bůh”.