užitečné odkazy o hornictví

Užitečné odkazy

středověká bratrstva

Doposud známé údaje o středověkých korporacích pocházejí především z regionální literatury. První hornické bratrstvo vzniklo v královském horním městě Kutné Hoře v roce 1384. Rozhodující význam však

Číst více »
Užitečné odkazy

v prosinci kvetoucí Barborky I.

Jak o větvičky pečovat, aby vykvetly? Větvičky „Barborky“ se z ovocných stromů odřezávají 4. prosince. Promrzlé větévky je dobré na několik hodin namočit do vlažné vody.

Číst více »
Užitečné odkazy

sošky sv. Barbory u tunelů

Patronka horníků, ale i těch kdo razí tunely Svatá Barbora je patronkou horníků, geologů, architektů, pokrývačů a dalších.  Skutečnost, že i dnes je přikládána velká

Číst více »

stříbrský rudní revír

      Stříbrský rudní revír               1183 – 1975       Jednou z prvních zpráv o založení města Stříbra v roce 1113 nás seznamuje známý český kronikář Václav Hájek

Číst více »
Užitečné odkazy

jezero Barbora U Teplic

Jezero Barbora leží v blízkosti měst Teplice a Duchcov. Vodní plocha jezera, které vzniklo v rámci hydro rekultivací zbytkové jámy povrchového dolu Barbora, má rozlohu 65 ha a hloubka

Číst více »

Purkmistři, primátoři a starostové královského horního města Stříbra

Jan Daubek, purkmistr                             1542 – 1544 Wilfelzam, pukmistr                                1546 Mathias Kistell, purkmistr                      1563  Jan Curtis  – primátor                                           – 14.7.1729                                             Anton Streer                                            po roce 1848 Philipp

Číst více »
Užitečné odkazy

Hornické uniformy

Uniformu bánští úředníci dostali v závěru napoleonských válek, kdy se František I. rozhodl, že není dále žádoucí, aby ji nosili úředníci u pošt, v armádě a

Číst více »
Užitečné odkazy

Horní úřad, RBÚ ve Stříbře a v Plzni

Stříbro (Mies) – Plzeň     Obvodní báňský úřad, revírní báňský úřad, Horní úřad                                     předsedové a přednostové, perkmistři 2007 –                              Ing.Bivoj MERC                2003 – 2006                    Ing. Dušan

Číst více »
Užitečné odkazy

význam hornictví

Každé pojednání je vždy pohledem do minulosti prostoupené dějinnými událostmi, které ve své době více či méně ovlivňovaly společenské dění. Míru těchto událostí vždy následně

Číst více »

dekret císaře Leopolda I.

Dekret císaře Leopolda  I. My,Leopold  I.  z boží milosti zvolený římský císař, král český, maďarský,  dalmacký, kroacký, slavonský, haličský, arcivévoda rakouský, velkokníže sedmihorský, kníže mailandský, montunský

Číst více »
Užitečné odkazy

kaplička sv. Barbory v Praze

Kaplička sv. Barbory v Praze, Loretánské ul. Barokní kapli postavil někdy v půběhu let 1725–30 stavitel František Maxmilián Kaňka na náklady hraběte Štěpána Kinského. Hrabě se nechal inspirovat

Číst více »
Užitečné odkazy

sv. Barbora – mučednice

Svatá mučednice Barbora žila a trpěla za vlády císaře Maximiana (305-311). Její otec, pohan Dioskoros, byl bohatý a slavný muž v syrském městě Heliopolis. Po smrti manželky

Číst více »