užitečné odkazy o hornictví

Mies, těžba rud

Těžba ve Stříbře (v Čechách) a odklony žíly*) Autor: Fr. Gröger Z historických dat, kterých jen málokterá těžba stejného stáří má tak málo, vyplývá, že s těžbou

Číst více »

Mies, důl Frischglück

Důl na olověnou rudu Frischglück ve Stříbře Ignaz Schmuck, důlní správce ve Stříbře. Žíla, která se těží v dole Frischglück ve Stříbře, je v  jílovité prvohorní

Číst více »

Hornictví ve Stříbře v 16. století

Plat horníků v 16. století 1509      horník na čelbě                                     18 grošů             týdenní plat               dělník v dole                                        18 grošů               dělník na stoupě nebo mlýnu               18 grošů

Číst více »

1872 Vídeň, světová výstava

Vídeňské noviny světové výstavy 11. ročník, č. 92                                                                               30. listopad 1872 Centrální orgán pro světovou výstavu v roce 1873 jakož i pro všechny zájemce obchod a

Číst více »

1932 Mies, důl Langenzug

Langenzug Stejně jako Reichensegen patřil i Langenzug-Frischglückgang pravděpodobně k žílám, kdy minulost jejichž těžby sahá hluboko do nejstarších dob a jejíž počátky lze jen odhadovat.

Číst více »

1880 Mies

Struktura je ideálně vhodná ke štípání a často se dá snadno štípat, čehož se využívá zejména k lámání takzvaných hlušin na pokrytí těžebních cest a

Číst více »

1874 Kšice, důl Prokop

Kšice, vesnice ležící ¾ hodiny jihovýchodně od Slavic, která patří k panství Trpisty a Triebel  v těžebním revíru Stříbro. V této obci se nachází nedávno vybudovaný

Číst více »

1931 Mies, důl Langenzug

1931 II. Langenzug – Firschglück 1. Langenzug Stejně jako Reichensegen patřil i Langenzug-Frischglückgang pravděpodobně k žílám, kdy minulost jejich těžby sahá hluboko do nejstarších dob

Číst více »

1860 Mies, hornictví

1930 Město Stříbro a kovoprůmysl. Toto téma zahrnuji do svého textu pouze jako doplněk k ekonomické zprávě a s ohledem na poslední roky, kdy se revír

Číst více »

28.5.1911 Mies, protokol RBÚ

Opis protokolu Zapsáno v hotelu Plzeňský dvůr v Plzni 28. května 1911. Předmětem Je konání řádného zasedání těchto čtyř svazů sdružených pod společností: „Sjednocený Langenzug

Číst více »

20.3.1824 Praha

1815 Ohledně následujícího seznamu musíme podotknout, že: císařský, královský, vlastenecko-ekonomická společnost v království českém 1815 Tabulka 1817 minerály Směrnice ohledně opatrnosti při zabalení minerálů V neposlední řadě

Číst více »

1830 hornické parády

Na obsáhlou revizi historie hornických uniforem se stále čeká, ale zde ukázaný průvod lze podle barev, střihu oděvu a zobrazených atributů přiřadit k dobývacímu prostoru

Číst více »

1897 Mies, ceny kovů

Těžební průmysl a ceny kovů Podíváme-li se na hornické hospodářství v revíru Reichensegengottes od samého počátku, tedy na období zhruba dvou set let, dotkneme-li se stručně

Číst více »

1719 Drážďany, hornická paráda

BERGHÄUERZUG 1719. Monumentální leporelo s faksimile freiberského vlysu z roku 1719 tištěné barevným ofsetem a rovněž náročně ručně kolorované, doplněné doprovodným textovým sešitem v originální

Číst více »

1874 Kšice, důl Prokop

Kšice, vesnice ležící 1/4 hodiny jihovýchodně od Slavic, která patří k panství Trpisty a Třebel v těžebním revíru Stříbro. V této obci se nachází nedávno vybudovaný

Číst více »

1931 Vrbice, důl Adalberti

Štoly Neuallerheiligen a Francisci,  podobně jako většinu chodeb, vybudovali lidé v dávných dobách. Stejně jako v případě ostatních uvedených chodeb je dlouhá poklesová propadlina (600 m)

Číst více »

1926 Vrbice, důl Adalberti

Ložisko v okolí Stříbra bylo velice žádné zejména kvůli obsahu stříbra. Vyplývá to ze starých statistik, podle nichž, zejména v severních oblastech, kde se nachází těžební

Číst více »

Význam hornictví

Význam hornictví Každé pojednání je vždy pohledem do minulosti prostoupené dějinnými událostmi, které ve své době více či méně ovlivňovaly společenské dění. Míru těchto událostí

Číst více »

purkmistři, primátoři a starostové královského horního města Stříbra (Mies)

Purkmistři, primátoři a starostové královského horního města                                                  Stříbra (Mies) Jan Daubek, purkmistr                             1542 – 1544 Wilfelzam, pukmistr                                1546 – Mathias Kistell, purkmistr                      1563 

Číst více »

důl Adalberti ve Vrbici

Ložisko v okolí Stříbra bylo velice žádné zejména kvůli obsahu stříbra. Vyplývá to ze starých statistik, podle nichž, zejména v severních oblastech, kde se nachází těžební

Číst více »
Užitečné odkazy

středověká bratrstva

Doposud známé údaje o středověkých korporacích pocházejí především z regionální literatury. První hornické bratrstvo vzniklo v královském horním městě Kutné Hoře v roce 1384. Rozhodující význam však

Číst více »
Užitečné odkazy

v prosinci kvetoucí Barborky I.

Jak o větvičky pečovat, aby vykvetly? Větvičky „Barborky“ se z ovocných stromů odřezávají 4. prosince. Promrzlé větévky je dobré na několik hodin namočit do vlažné vody.

Číst více »
Užitečné odkazy

sošky sv. Barbory u tunelů

Patronka horníků, ale i těch kdo razí tunely Svatá Barbora je patronkou horníků, geologů, architektů, pokrývačů a dalších.  Skutečnost, že i dnes je přikládána velká

Číst více »

stříbrský rudní revír

      Stříbrský rudní revír               1183 – 1975       Jednou z prvních zpráv o založení města Stříbra v roce 1113 nás seznamuje známý český kronikář Václav Hájek

Číst více »
Užitečné odkazy

jezero Barbora U Teplic

Jezero Barbora leží v blízkosti měst Teplice a Duchcov. Vodní plocha jezera, které vzniklo v rámci hydro rekultivací zbytkové jámy povrchového dolu Barbora, má rozlohu 65 ha a hloubka

Číst více »

Purkmistři, primátoři a starostové královského horního města Stříbra

Jan Daubek, purkmistr                             1542 – 1544 Wilfelzam, pukmistr                                1546 Mathias Kistell, purkmistr                      1563  Jan Curtis  – primátor                                           – 14.7.1729                                             Anton Streer                                            po roce 1848 Philipp

Číst více »
Užitečné odkazy

Hornické uniformy

Uniformu bánští úředníci dostali v závěru napoleonských válek, kdy se František I. rozhodl, že není dále žádoucí, aby ji nosili úředníci u pošt, v armádě a

Číst více »
Užitečné odkazy

Horní úřad, RBÚ ve Stříbře a v Plzni

Stříbro (Mies) – Plzeň     Obvodní báňský úřad, revírní báňský úřad, Horní úřad                                     předsedové a přednostové, perkmistři 2007 –                              Ing.Bivoj MERC                2003 – 2006                    Ing. Dušan

Číst více »
Užitečné odkazy

význam hornictví

Každé pojednání je vždy pohledem do minulosti prostoupené dějinnými událostmi, které ve své době více či méně ovlivňovaly společenské dění. Míru těchto událostí vždy následně

Číst více »

dekret císaře Leopolda I.

Dekret císaře Leopolda  I. My,Leopold  I.  z boží milosti zvolený římský císař, král český, maďarský,  dalmacký, kroacký, slavonský, haličský, arcivévoda rakouský, velkokníže sedmihorský, kníže mailandský, montunský

Číst více »
Užitečné odkazy

kaplička sv. Barbory v Praze

Kaplička sv. Barbory v Praze, Loretánské ul. Barokní kapli postavil někdy v půběhu let 1725–30 stavitel František Maxmilián Kaňka na náklady hraběte Štěpána Kinského. Hrabě se nechal inspirovat

Číst více »
Užitečné odkazy

sv. Barbora – mučednice

Svatá mučednice Barbora žila a trpěla za vlády císaře Maximiana (305-311). Její otec, pohan Dioskoros, byl bohatý a slavný muž v syrském městě Heliopolis. Po smrti manželky

Číst více »