Vznik spolku

O nás

Vážení horničtí kamarádi,

oznamujeme vám, že ve Stříbře vznikl další hornický spolek pod názvem „Bratrstvo sv. Barbory“. Spolek sdružuje zájemce o hornictví a hutnictví hlavně v souvislosti se stříbrským rudním revírem. Spolek se chce podílet na udržování hornických tradic a navazovat nové kontakty a přátelství. Členové nového spolku jsou zároveň členy Hornického spolku. V současné době má spolek 11 členů. Paradoxem je, že Bratrstvo vlastně neoficiálně existuje již 15 let. Takže k letošnímu jubileu jsme si dali malý dárek ve formě oficiálního založení spolku.
1440 sv. Barbora
listina papeže Innocence XII. z roku 1695

Proč zrovna tento název

Proč zrovna tento název?  V roce 1695 ve Stříbře vzniklo při dolu sv. Barbora  – Bratrstvo sv. Barbory. V roce 2006 se nám podařilo náhodou v archivech objevit listinu potvrzující založení tohoto Bratrstva samotným papežem Inocencem XII. Bratrstvo fungovalo 78 let, než došlo k jeho zrušení v roce 1773. Po dlouhých 234 létech se členové hornického spolku rozhodli toto Bratrstvo obnovit a navázat tak na bohatou historii hornictví ve stříbrském revíru. V 19. století existovalo ve stříbrském revíru celkem 52 hornických cechů s větším či menším počtem členů dle velikosti místních dolů nebo štol, kterých je zde zdokumentováno celkem 210.

Znaky bratrstva

Bratrstvo má svůj prapor a členy poznáte podle symbolu tj. stříbrný prsten Bratrstva se symbolem sv. Barbory. V našem městě v minulosti stála kaple sv. Barbory, která bohužel byla stržena. U kamenného mostu přes řeku Mži ještě v 70. létech 20. století stála kaplička sv. Barbory, která byla rovněž zdemolována, protože se o ni nikdo nestaral. Možná se, ale blízká na lepší časy, město Stříbro nechalo zhotovit plány pro výstavbu nové kapličky sv. Barbory. A posledním artefaktem vztahujícím se ke sv. Barboře je na náměstí stojící morový sloup, kde mezi svatými má své místo právě svatá Barbora a ke Stříbru mající vztah rovněž sv. Prokop (štola sv. Prokopa, štola sv. Nového Prokopa a cechy při těchto štolách patřili mezi největší). Tímto jsem vás v krátkosti provedl historií, která nás dovedla k současnosti a to založení spolku Bratrstva sv. Barbory.
 

Karel Neuberger, Václav Nejedlý 

Zdař Bůh