Užitečné odkazy

Bánští úředníci

Všichni státní zaměstnanci zaměstnaní v hornictví se označují jako horní úředníci.  V užším slova smyslu jsou báňští úředníci jmenovaní státem.  Mohou buď pracovat jako členové báňského úřadu nebo báňského soudu, nebo sami tvořit báňský úřad.  Báňští úředníci jsou seznámeni s výkonem práv a povinností státu při dobývání všech nerostů, na které se vztahuje horní zákon.  Zpravidla byly jasně upraveny úkoly a kompetence i hierarchické postavení …

Bánští úředníci Pokračovat ve čtení »

Sasko – hornické a hutnické profese

Horník, je představitelem hornictví, on je ten, který vytěží rudu z nitra hor. Jeho úkolem v pracovním procesu je těžba rud, zajištění těžby, oddělování hornin a nakládání horniny obsahující rudu. V dřívějších dobách byly jeho nejdůležitějšími nástroji želízko a mlátek, které si zvolili jako své hornické insignie. Do jeho rozmanité pracovní činnosti, ale spadá i ražba šachet a tunelů. V …

Sasko – hornické a hutnické profese Pokračovat ve čtení »

Společenský život horních akademiků

Společenskému životu horních akademiků dominovaly cechy, a proto se studenti (všichni studenti) organizovali podle tohoto vzoru v „Schachtgesellschaft.“ Kolem roku 1820 se objevily zprávy o myšlenkách bratrství. Funkcionáři báňského spolku byli voleni každoročně na začátku školního roku. Jednalo se o hornický průvod (v Banské Štiavnici tz. Salamandrový průvod) a následnou hostinu. Před přijetím se studentům …

Společenský život horních akademiků Pokračovat ve čtení »

Těžní stroje

Těžní stroj je důlní zařízení sloužící k zajištění svislé (popř. úklonné) dopravy důlní jámou. Těžní stroj pohání těžní lano, na němž je zavěšena dopravní nádoba nejčastěji v podobě těžní klece k přepravě mužstva, materiálu a vozíků s těženou surovinou, anebo skipu, do nějž se těžená surovina nasypává. Historickým předchůdcem moderního těžního stroje byl trejv. Těžní stroje jsou zpravidla konstruovány jako[2][3][4][5] nebo jako Těžní stroj může …

Těžní stroje Pokračovat ve čtení »